Steun ons en help Nederland vooruit

Integratie migranten

In termen van doelgroepen willen wij extra aandacht geven aan het snel en effectief integreren van migranten in onze samenleving via onderwijs, naast inzet op praktische zaken als huisvesting en dergelijke. D66 Almere wil inzetten op uitbreiding van taallessen en vakcursussen naast maatschappelijke educatie. D66 Almere wil specifieke aandacht voor statushouders en samen met scholen, ROC’s en hogescholen onderwijs op maat aanbieden voor deze groep. Ook vluchtelingen die nog geen status hebben, moeten zo snel mogelijk Nederlands leren. Desnoods springt de gemeente financieel bij, als de middelen vanuit het Rijk hiervoor niet toereikend zijn. Zij verdienen een kans. Bovendien kunnen we op deze manier voorkomen dat nieuwkomers in de bijstand belanden; dit is behalve rechtvaardig een verstandige investering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018