Steun ons en help Nederland vooruit

Internationaal onderwijs

Ook de doorontwikkeling van het internationale onderwijs (primair en voortgezet onderwijs voor expats) vraagt de komende jaren aandacht. Hiervoor zijn al middelen beschikbaar, maar wij verwachten een versnelling als gevolg van sterk toenemende vraag vanuit het buitenland. Gunstig voor Almere want het betekent niet alleen een sociale, economische en culturele verrijking van de stad maar ook economische impulsen door bedrijfsvestigingen. D66 Almere bepleit intensieve samenwerking en afstemming met en binnen de MRA (regulier onderwijsaanbod/aanpak op middellange en lange termijn, internationaal onderwijs voor expats, integratiegericht onderwijs voor migranten en researchinspanningen).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018