Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit

Wij zijn voor een forse uitbreiding van het netwerk aan laadpalen voor elektrische auto’s én elektrische fietsen.

Almere is in de basis een fietsvriendelijke stad met meer dan 200 km aan fietspaden: het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn dat het fietsgebruik wordt gestimuleerd door een goed berijdbare en veilige infrastructuur (verkeersveilig, veilig in de stille, donkere uurtjes) en voldoende stallingsmogelijkheden in de openbare ruimte naast de bewaakte stallingen bij stations.

Er is per 2018 een nieuwe meerjarige OV-vervoerconcessie van kracht. D66 Almere zal scherp monitoren in hoeverre deze bijdraagt aan het afremmen van de gemotoriseerde, fossiel aangedreven, mobiliteit binnen de stad.

Het wagenpark van de gemeente wordt wat D66 Almere betreft zo spoedig mogelijk omgezet naar elektrisch.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018