Steun ons en help Nederland vooruit

Naar een ‘smart society’

Almere heeft een uitstekende uitgangspositie voor het creëren van een ‘smart society’, het verbeteren van de plaatselijke samenleving door de toepassing van nieuwe technologie. Bewoners, bedrijven en de dienstverlenende overheid beschikken met het Almeerse glasvezelnet immers al over een goede communicatie-infrastructuur, nu gaat het erom deze infrastructuur optimaal te gebruiken.

‘Smart society’
Inmiddels zijn de eerste proefprojecten voor een smart society gestart, in samenwerking met het lokale en (inter)nationale bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is een project waarmee verkeer- en parkeerstromen beter worden geregeld, inclusief een slimme manier om straatverlichting effectiever te gebruiken. D66 Almere ziet ook mogelijkheden bij het verminderen van  energieverbruik, beter beheer in de keten van afval naar grondstof en het borgen van de sociale veiligheid op straat.

D66 Almere is van mening dat een smart society naast slimme toepassingen in de openbare ruimte ook moet leiden tot ‘social smartness’, slim gebruik van ICT in contacten en dienstverlening. Op deze wijze zal het contact tussen inwoners, politiek en overheid verbeterd worden wanneer alle betrokkenen gebruikmaken van al bestaande mogelijkheden, zoals:

  • digitale verwerking van een paspoortaanvraag;
  • digitale consults via een camera en live verbinding met zorgverleners en medische centra;
  • domotica-toepassingen die thuis de zorg eenvoudiger, sneller en efficiënter maken;
  • mobiel en via internet contactgroepen vormen en daarmee eenzaamheid voorkomen;
  • allerlei vormen van e-learning, die kennis en vaardigheden breder toegankelijk maken.

De meeste ontwikkelingen komen niet zomaar tot stand, vanwege de omvangrijke startkosten. Publiek-private samenwerking (PPS) ligt dan voor de hand, de gemeente kan het niet alleen. Een basisvoorwaarde is dat partijen iets zien in een specifiek initiatief, zakelijk en maatschappelijk, en dat er een verdienmodel achter de beoogde ontwikkeling zit.

Revolverend fonds
Met een zogenaamd revolverend fonds kan, primair van private partijen maar ook van de gemeente, kapitaal worden geïnvesteerd dat uiteindelijk terugvloeit naar de geldverschaffers en weer opnieuw door hen kan worden ingezet. De opzet van zo’n fonds wordt toegesneden op de specifieke context, bijvoorbeeld de mate waarin de gemeente met laagrentend leenkapitaal participeert of de formule in de verdeling van verdiensten en risico’s tussen gemeente en de private partners. Met behulp van een dergelijk fonds kan de gemeente op lange termijn haar initiërende, stimulerende en faciliterende rol blijven spelen.

Een revolverend fonds is het middel bij uitstek om ook jonge ondernemers een kans te geven. Bij voorkeur door stimulerings- en begeleidingsprogramma’s voor starters vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Zo’n fonds stimuleert de lokale economie en zorgt voor lokale werkgelegenheid voor jongeren.

Laatst gewijzigd op 20 december 2013