Steun ons en help Nederland vooruit

Onderhoud Openbare Ruimte

Infrastructuur en openbare ruimte zijn onze ruimtelijke dragers. D66 Almere vindt dat beslissingen over de inrichting, beheer en gebruik hiervan toekomstbestendig, functioneel en veilig moeten zijn, maar zeker passend in een beleid van duurzaam beheer van de stad. 

We willen een goed onderhouden, schone, groene stad met goed geplaveide straten en pleinen. De laatste jaren is hier noodgedwongen door de financiële positie op ingeleverd. Wat D66 Almere betreft wordt dit bij toekomstige verbetering van de gemeentefinanciën zo veel mogelijk teruggedraaid. 

Het groenbeheer in de stad moet op een, voor iedereen zichtbaar en kwalitatief, aanvaardbaar niveau worden gebracht. Herijking en een nieuwe visie op beheer van stedelijk groen in Almere is noodzakelijk. Om dat op een goede wijze structureel te borgen en te realiseren is D66 Almere sterk voor een stadsbrede aanpak. Ook moeten wat D66 Almere betreft de mogelijkheden van ‘brand urbanism’ (grote bedrijven verbinden hun merk aan een stuk infrastructuur, bijvoorbeeld een bijzonder fietspad) gericht benut gaan worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018