Steun ons en help Nederland vooruit

Ontspannen

Om de recreatieve mogelijkheden van Almere beter te benutten, zijn belangrijke ontwikkelingen ingezet, of ze staan op stapel. Zo biedt de ontwikkeling van de Kustzone Poort letterlijk en figuurlijk ruimte voor recreatie aan het water en voor grote (geluidsoverlast gevende) festivals. Ook het plan ‘Kust Almere Haven’ biedt perspectief in waterrecreatie, evenals de ontwikkeling van de zogeheten Blauwe As, een vaarroute dwars door Almere. Het plan Nationaal Park Nieuw Land heeft veel potentie aan de zijde van de Oostvaardersplassen. Dat geldt ook voor het ‘Rondje Weerwater. Naast al deze ontwikkelingen ziet D66 Almere in de toekomst graag realisering van specifieke zaken als een openlucht zwembad in het Weerwater en het upgraden van de Havenkom van Almere Haven.

D66 Almere vindt het belangrijk dat sportbeoefening gemakkelijk kan plaatsvinden in de directe woonomgeving. We willen daarom openbare sportvoorzieningen binnen de bebouwde kom. De nieuwe stadswijk Stadstuinen in Almere Poort, met uitgebreide faciliteiten op dit gebied, is daarvan een goed voorbeeld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018