Steun ons en help Nederland vooruit

Organisatie sociale infrastructuur

Wij kennen al lokaal georganiseerde dienstverlening, zoals de gebiedsteams per stadsdeel en de wijkteams. Diverse maatschappelijke organisaties als Passend Onderwijs kennen een gedeconcentreerde opzet. Dat werkt goed: nabijheid, herkenbaarheid, eigenheid.

D66 Almere wil hierin verder gaan en in de komende jaren toewerken naar een op afstand van het stadhuis georganiseerde sociale infrastructuur waarbij alle gemeentelijke en maatschappelijke functies (zorg, welzijn, stadsbeheer en dergelijke) op een overzichtelijk aantal locaties zijn geconcentreerd. Ons ideaal is daarbij een opzet met een vaste kern van diensten per locatie met een flexibele schil daaromheen: korte lijnen tussen de dienstverleners, slagvaardig omgaan met de vraag. Volgens ons helpt het als daarbij sprake is van decentralisatie, bijvoorbeeld in een corporatieve vorm op afstand van de gemeente, zodat snelheid, slagvaardigheid, maatwerk en wendbaarheid goed geborgd zijn.

Armslag wijkteams
Vooruitlopend op een dergelijke ontwikkeling willen wij de armslag van de wijkteams vergroten. De wijkteams zijn de ogen, oren en handen in de samenleving voor zorg en welzijn. De voorbije jaren zijn de wijkteams opgebouwd, is er fors ge√Įnvesteerd in processen, kennis en capaciteit, en is er veel ervaring opgedaan met samenwerking met partners in de ketens van zorg en welzijn. D66 Almere bepleit hier eigen vrij besteedbare budgetten en korte lijnen of zelfs gedeeltelijke integratie met zorgpartners. Overheidsbureaucratie moet vergaand tegengegaan worden, juist waar het veld al veelvormig en complex is. In dat verband willen wij¬†uitbreiding van de al lopende experimenten rond wijkteams en snelle opvolging in het beleid als succes daartoe aanleiding geeft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018