Steun ons en help Nederland vooruit

Schooluitval en afstroom

Schooluitval en thuis zitten is voor betrokkenen zelf en voor de samenleving een ernstig verlies. Wij willen de bestaande aanpak intensiveren. Bijvoorbeeld met onderwijskansen op latere leeftijd (t/m 27 jaar) zodat mensen die nu dreigen uit te vallen alsnog kunnen invoegen met een kwalificatie in de arbeidsmarkt. Hier hoort ook bij dat het onnodig tussentijds terugvallen naar een lager onderwijsniveau (afstroom) gericht wordt aangepakt.

D66 Almere wil extra middelen voor thuiszittersproblematiek in samenspraak met instellingen voor jeugdgezondheidszorg, leerplicht en met scholen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018