Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

Onder D66-wethouderschap is veel geïnitieerd met betrekking tot sport. Op twee vlakken willen wij met name verdere stappen. D66 Almere wil het ingezette beleid van concentratie op een regionale en landelijke sport– en trainingsfaciliteiten intensiveren. Dit vergroot de mogelijkheden op het binnenhalen van aansprekende (top)sportevenementen.

De lopende programma’s voor sport en beweging onder de jeugd, zoals Gezonde Jeugd in een gezonde Stad, willen wij verder uitbreiden. De renovatie van het zwembad De Vrijbuiter kan wat D66 Almere betreft benut worden voor een ombouw naar een doelgroepbad voor 0-6 jaar. Dit neemt niet weg dat in een stadsdeel met zo’n 50.000 inwoners een behoefte bestaat aan een openbaar zwembad. Almere moet geïnteresseerde exploitanten tegemoet komen met faciliteiten in de openbare ruimte, ondersteuning in stichtingskosten en dergelijke.

Sport en bewegen horen bij de identiteit van Almere: de ruimte, het groen, de accommodaties en de 120 sportverenigingen. De uitvoering van de sportnota 2017-2021 is wat D66 Almere betreft de basis voor de nieuwe collegeperiode. De doorontwikkeling van het al genoemde AKT heeft daarin een cruciale plek. Maar ook: de samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs, met de trainers en coaches van de sportverenigingen, met de buurtsportcoaches en combinatiefunctonarissen, de opleiding in het meervoudig bewegen (Athletic Skills Model), de mede op sport gebaseerde inrichting van de openbare ruimte en de komst van sport- en beweegopleidingen op MBO en HBOniveau vormen de stevige basis voor de sportstructuur. Verder wil D66 Almere aandacht voor de voorzieningen voor studentensportverenigingen. Nieuwe ambities zijn: het meewerken aan een vaste bespeler van de top- en breedtesporthal (denk aan handbal, volleybal of basketbal), een (uitgebreider) fonds voor aankomende topsporters en een (verhoogd) budget voor topsportevenementen in de stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018