Steun ons en help Nederland vooruit

Stip aan de horizon

Als D66 Almere kijken we ook verder dan de komende vier jaar! Onderwijs is voor ons niet alleen van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van huidige én komende generaties, maar breder beschouwd ook een onmisbare motor voor de doorontwikkeling van Almere naar een aantrekkelijke stad met (boven)regionale uitstraling. Daarom zetten wij in op een benadering van het onderwijs in Almere, die inspeelt op de structuur en dynamiek van Almere in de jaren 2030 en verder. Door beleid dat een bestendige afstemming mogelijk maakt tussen bevolkingsopbouw, type huishouden en opleidingsniveau enerzijds en omvang en aard van de arbeidsmarkt, culturele voorzieningen, mobiliteit en dergelijke anderzijds. Onderwijs dat straks niet alleen Almeerse mensen bedient maar ook aansprekend is voor mensen van buiten Almere. Aandachtspunten daarbij zijn met name: aansluiting op werk voor mensen op MBO-niveau, inspelen op de spreiding van laagopgeleid tot en met hoogopgeleid en op veranderende sociale behoeften en zelfstandigheid in de brede zin van het woord. Deze visie, de Human Capital Agenda Almere, is inmiddels overgenomen door de gemeenteraad als leidraad voor het verdere handelen. Wij maken daar werk van!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018