Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

We willen de veiligheid in de stad borgen, criminaliteit, vandalisme en overlast voorkomen. En we willen dat áls er iets gebeurt, snel en effectief wordt ingegrepen.

Een succesfactor is de aanwezigheid van zichtbare stadstoezichthouders (BOA’s), die zo nodig ook kunnen handhaven. Hierdoor hoeft niet overal de politie bij te komen. De ogen en oren van de BOA’s werken goed in onze stad. D66 Almere is voorstander van verdere versterking. Bij die ogen hoort ook cameratoezicht. Wat D66 Almere betreft altijd doelgericht, alleen tijdelijk (behalve vaste risicoplekken in stadscentra) en proportioneel.

Dat zien wij graag in samenhang met een intensievere inzet van de wijkagent dan nu het geval is. Die is in onze ogen een spil in de wijk, weet wat er speelt, kent zijn pappenheimers en staat in direct contact met de bewoners. Maar hier zijn we wel afhankelijk van landelijke middelen.

Een andere succesfactor is de inzet van alerte Almeerders via WhatsApp-groepen en buurtpreventiegroepen. D66 Almere vindt het belangrijk dat deze succesvolle betrokkenheid van buurtbewoners zich verder uitbreidt en wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente.

D66 Almere ondersteunt de huidige aanpak waarbij de politie een goede informatiepositie heeft en zijn netwerkpartners snel weet te vinden als er ingegrepen moet worden.

Verder willen wij aandacht blijven geven aan het zo veilig mogelijk maken van de openbare ruimte, met name ook in het donker. Denk hierbij aan uitgaanscentra in de stadsdelen en aan afgelegen fietsroutes.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018