Steun ons en help Nederland vooruit

Verplaatsen

Almere kent een goed net van wegen, OV-rijbanen en fietspaden. Wat het openbaar vervoer betreft is er per 2018 een nieuwe meerjarige OV-vervoerconcessie van kracht. D66 Almere zal scherp monitoren in hoeverre deze voorziet in individuele vervoersbehoeften.

Onze zorg is dat er in de stad verstoppingen gaan ontstaan als gevolg van toenemende inwonersaantallen in combinatie met mensen die willen ‘afsteken via de kortste route’. De situaties rond de uit- en instroom van Poort en de Achillesstraat en de Evenaar/Buitenhoutse Dreef in Buiten zijn hiervan voorbeelden. Wij vinden dat de planning en realisatie van wegcapaciteit goed moet kunnen meebewegen met de mobiliteitsdruk (tijdige aanpassingen) en pleiten daarom voor scherpere continue monitoring van de verkeersstromen.

D66 Almere wil dat de verkeersdeelnemer voldoende mogelijkheden heeft om te ‘parkeren’. In dat verband pleiten wij voor meer ondergronds parkeren, transferia (carpooling, auto-OV) en bewaakte fietsperrons op meer plekken dan alleen bij NS-stations. Wat de fiets betreft: de gemeente moet zich actief inzetten om verschillende innovatieve en aansprekende vormen van fietsverhuur en deelfiets-initiatieven rond de grote verkeersknooppunten (NS- en busstations) mogelijk te maken, te vergemakkelijken en ondernemers waar nodig te faciliteren. D66 Almere wil meer ruimte in de stad om fietsen te stallen en tegelijkertijd steviger beleid om ‘wild parkeren’ tegen te gaan.

D66 Almere vindt het belangrijk dat fietsers zich veilig kunnen bewegen in Almere. Met name in nieuwbouwwijken dient er extra aandacht bij de aanleg van de wijk voor veilig fietsen te komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018