Steun ons en help Nederland vooruit

Voortbouwen

Het is in de komende periode zaak resultaten uit het recente verleden vast te houden en hierop voort te bouwen. Er zijn vele aanzetten zoals het Gezondheid en Welzijn Instituut Almere, de Flevo Campus, de Kustzone Poort, het Nieuwland, het Almeers Kenniscentrum voor Talent, het Rondje Weerwater, de vernieuwing stadshart en stationsomgeving, de verbreding A6 etc.

D66 Almere wil hier de komende raadsperiode weer vol op inzetten. Aandachtspunten zijn daarbij voor ons:

  • Mobiliteit (kijk naar ons beroep op Den Haag voor een Nachtnet waarin ook knooppunten als Schiphol en de noordelijke steden zijn opgenomen, het naar voren halen van de IJmeerverbinding (met rechtstreekse verbindingen naar Amsterdam Sloterdijk/Westpoort en Het Gooi), het benutten van waterverbindingen voor verkeer en economie.
  • Het aantrekken van een museale voorziening met internationale uitstraling (de ontwikkeling van het ‘Nationaal Depotmuseum’ is in samenwerking met de Provincie een optie).
  • De ontwikkeling van een ‘Grondstoffenrotonde’ (hergebruik; dit biedt arbeidskansen voor met name lager opgeleiden).
  • Het versterken van hoger en internationaal onderwijs.
  • Het intensiever vermarkten van Almere via Almere City Marketing (reputatie is een belangrijke voorwaarde voor groei) ook in relatie tot de Floriade, en op het vlak van winkelen, vertier, cultuur en evenementen, het transformeren van het Topsportcentrum (met Almere Kenniscentrum Talent) tot regionaal/landelijke faciliteit voor (top)sport, het realiseren van een groot openlucht zwembad in het Weerwater et cetera.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018