Steun ons en help Nederland vooruit

Zelfstandigen zonder personeel

Het aantal zzp’ers in Almere is in vijf jaar tijd verdubbeld tot ruim de helft van het totale aantal bedrijfsvestigingen. De groei van arbeidsplaatsen komt dus voor een belangrijk deel door de groei van het aantal zzp’ers. Alleen al daarom is Almere dé zzp-stad van Nederland.

Een viertal thema’s vindt D66 Almere met name van belang voor Almeerse zzp’ers:

Ontmoeten
De meeste bedrijfsactiviteiten worden opgepakt door de ondernemers zelf. D66 Almere is hiervan een groot voorstander en bepleit dat de gemeente initiatief neemt voor ontmoetingsplaatsen in de wijken en daarvoor de opstartcapaciteit levert. Aan dit soort ontmoetingsplaatsen kunnen relevante instellingen en bedrijven gekoppeld worden, die bijvoorbeeld cursussen en zakelijke diensten leveren. In het verlengde hiervan kunnen flexibele werk- en vergaderplekken worden ingericht in buurtcentra en lege kantoren, bij voorkeur goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Financiën
D66 Almere wil dat het voor uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente eenvoudiger gemaakt moet worden om een eenmanszaak te starten. Zzp’ers ervaren in deze tijd regelmatig problemen met hun inkomsten en de financiering van hun bedrijf. Zij kunnen vaak ook de voor hen belangrijke informatie lastig vinden. Hierin moet het Ondernemersplein een centrale rol spelen.

Huisvesting
D66 Almere vindt dat de gemeente actief moet inventariseren welke leegstaande ruimtes (kantoren, scholen etc.) geschikt kunnen zijn voor ondernemers om bedrijfsvestigingen te creëren voor zzp’ers. D66 heeft er lang voor gepleit het maximum aantal vierkante meters bedrijfsruimte bij een particuliere woning te verhogen en vindt het een goede zaak dat dit maximum inmiddels 25 vierkante meter is geworden. Het stimuleren van wijkeconomie en ondernemerschap vanuit de woning moet positief benaderd worden.

Opdrachten
D66 Almere pleit ervoor dat de gemeente haar aanbesteding- en inkoopbeleid transparanter en laagdrempeliger maakt. De afdeling Economie moet, via het Ondernemersplein en binnen de Europese regelgeving, ondernemers op mogelijkheden wijzen voor kansrijke aanbestedingen en innovatieve regelingen, bijvoorbeeld door middel van een microkrediet.

Laatst gewijzigd op 20 december 2013