Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgmijders

Zorgmijding vindt D66 Almere zorgelijk, vooral omdat het fenomeen lijkt toe te nemen. Dat zal deels komen door de stapeling van ‘Haagse’ beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren, deels zal dat voortvloeien uit onwetendheid of onderschatting van negatieve gevolgen bij de zorgmijder. Het kan ook samenhangen met de (psychologische) problematiek van de zorgmijder, of voortkomen uit armoede. Wij willen hier een gericht programma voor, voortbouwend op wat er al aan gedaan wordt. Bij dit laatste denken wij bijvoorbeeld aan de lopende projecten gericht op bijtijds onderkennen van schuldenproblematiek en de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente in samenwerking met een landelijke zorgverzekeraar.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018