Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur & burger

De Almeerder doet mee! D66 gelooft in de eigen kracht van de inwoners van Almere, en wil de stem van Almeerders meer kracht geven door vormen van participatie te stimuleren, waarbij inwoners het initiatief nemen in plaats van de gemeente. D66 vindt dat initiatieven vanuit de bevolking gefaciliteerd moeten worden.

Jeugd & onderwijs

D66 Almere geeft prioriteit aan een goede ontwikkeling van jonge mensen, de eerste jaren vormen immers de basis van het leven.

Milieu & duurzaamheid

“Duurzame ontwikkeling sluit aan bij de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. (VN-Commissie Brundtland, 1987).

Zorg & welzijn

D66 Almere steunt de ontwikkeling van decentralisatie van zorg en welzijn, waarmee de gemeente de sociale regie neemt en als zodanig in overleg kan treden met zorgpartners.

Wonen, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en groen

“Vanaf het begin hebben de plannenmakers van Almere ernaar gestreefd natuur en stad niet als tegengesteld of vijandig te zien, maar als twee fenomenen die op allerlei niveaus als vanzelfsprekend kunnen samengaan"

Veiligheid & handhaving

Om de verplaatsing van criminaliteit en overlast en daarmee een ‘waterbed-effect’ tegen te gaan, pleit D66 Almere voor intensivering van de samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie in de regio.

Financiën, economie en ondernemerschap

In de afgelopen raadsperiode heeft het gemeentebestuur, met daarin D66, forse bezuinigingen gerealiseerd. Hierdoor kan Almere gezond aan een nieuwe raadsperiode beginnen.

Verkeer & vervoer

Als de geplande groei van de stad doorzet, zijn meer en betere verbindingen noodzakelijk.

Kunst, cultuur, recreatie & sport

D66 ziet kunst en cultuur als essentiële pijlers onder de kwaliteit van leven in Almere. Almere staat daarnaast bekend als sportstad. Samen met NOC/NSF en het Ministerie van VWS vindt D66 dat Almere bij uitstek een stad is waar de omgeving uitnodigt tot bewegen.