Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Almere, daar ben je geborgen

Mensen kunnen op allerlei manieren kwetsbaar zijn: fysiek, sociaal-emotioneel en intellectueel (maar ook: intelligent, maar laaggeletterd). Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend, en dat zou het wel moeten zijn. D66 Almere heeft in de afgelopen raadsperiode met de coalitiepartners veel in gang gezet op het vlak van zorg, welzijn, opvang, buurtwerk, armoedebestrijding en participatie. Daarop willen we voortbouwen.

D66 Almere pleit ervoor dat wijkteams een meer proactieve rol met meer autonomie krijgen.