Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Almere, daar kun je je doen gelden

Een stad met toekomst is van én door haar inwoners. Inwoners die de ruimte hebben voor eigen maatschappelijke en sociale initiatieven en elkaar daarbij kunnen vinden. Samenspel met bestuur is daarbij een cruciale factor. De beweging naar oprechte burgerparticipatie is de afgelopen jaren ingezet en moet stevig worden doorgezet. Bestuurlijke vernieuwing heeft vele dimensies: in-/meespraak van inwoners, ruimte en faciliteiten voor initiatieven en zeggenschap van inwoners.

D66 Almere wil een pilot organiseren met de buurtbegroting waarin buurtwensen worden vertaald naar uitvoering.